Jakie uprawnienia i obowiązki posiada pracownik ochrony

adam


14 listopada 2022

 

Choć właściwie każdy z nas ma do czynienia z pracownikami ochrony niemal codziennie, na przykład w banku, sądzie czy galerii handlowej, nie do końca zdajemy sobie sprawę z tego, jakimi tak naprawdę uprawnieniami ochroniarz dysponuje. A warto to wiedzieć, bo wbrew pozorom wachlarz tych uprawnień jest stosunkowo duży.

Legitymacja pracownika ochrony i legitymowanie osób
Każdy kwalifikowany pracownik ochrony funkcjonuje na podstawie Ustawy o ochronie osób i mienia z 1997 r. Ten akt prawny nadaje mu nie tylko liczne przywileje, ale i szereg obowiązków. Jednym z nich jest obowiązek noszenia przy sobie właściwej legitymacji, którą tenże pracownik w określonych sytuacjach ma obowiązek okazywać. Dokument ten winien zawierać imię i nazwisko pracownika ochrony oraz mieć swój indywidualny numer. Warto wiedzieć, że legitymowanie działa obustronnie, czyli – w niektórych sytuacjach – ochrona może żądać od osoby cywilnej wylegitymowania się. Kiedy? Np. jeśli zachodzi domniemanie, że dana osoba nie posiada uprawnień do przebywania na terenie ochranianej nieruchomości, obiektu. Wówczas ochrona może zarówno nakazać takiej osobie opuszczenie budynku, jak i odprowadzić ją poza teren posesji objętej nadzorem.

Podstawowe uprawnienia pracowników ochrony
Główną odpowiedzialność ochroniarza stanowi oczywiście zabezpieczenie mienia powierzonego mu obiektu. Jeśli pracownik dostrzeże, że ktoś dewastuje jakąkolwiek część nieruchomości (np. malując graffiti na ścianie, wybijając szyby w oknach czy próbując wyłamać drzwi), może zatrzymać taką osobę, a następnie przekazać ją pracownikom policji lub innych, odpowiednich służb. Warto zwrócić uwagę na to, że przekazanie potencjalnego winowajcy policji nie oznacza jednak, że pracownik może przetrzymywać lub zamykać taką osobę w wydzielonej części pomieszczenia. Ustawodawca jasno określił takie działanie jako niezgodne z przepisami. Ponadto przekazanie musi odbyć się niezwłocznie po przyjeździe na miejsce właściwych służb mundurowych.
W niektórych okolicznościach, a zatem nie w każdej, nawet pozornie oczywistej sytuacji, ochrona może też użyć środków przymusu bezpośredniego, czyli może zakuć podejrzanego w kajdanki, a nawet (w ściśle określonych warunkach) wolno mu zastosować gaz łzawiący, pałkę tonfa czy paralizator o określonej mocy.  Ochroniarz ma prawo się bronić lub może reagować, gdy napastnik atakuje inną osobę. Wolno mu też użyć ww. metod w razie pościgu oraz przy doprowadzeniu ujętego.

Użycie broni palnej
Ochroniarz w ściśle określonych prawem sytuacjach, gdy pozostałe środki przymusu bezpośredniego nie są wystarczające do tego, by zrealizować przyjęte zamierzenie – może sięgnąć po środek ostateczny, czyli użycie broni palnej. Aby wykonywać niektóre zajęcia ochroniarskie, np. transport gotówki bankowej czy przedmiotów o szczególnie wysokiej wartości, każdy z uczestniczących w konwoju ochroniarzy musi dysponować prawem do posiadania/użycia broni palnej. Broni można jednak użyć wyłącznie, gdy zagrożone jest czyjeś życie lub mienie oraz w sytuacji, gdy ktoś próbuje przejąć broń własną ochroniarza. W razie potencjalnego ataku, gdy przestępca grozi użyciem pistoletu lub ładunku wybuchowego, ochrona także ma prawo do użycia broni. Aby w ogóle posiadać prawo do posiadania i posługiwania się bronią, niezbędne jest wcześniejsze ukończenie odpowiedniego kursu, a następnie zdanie państwowego egzaminu.