Nowe druki wniosków o dofinansowanie

adam


1 kwietnia 2023
Zawiadamiamy, że od dnia 1 kwietnia br. obowiązują nowe druki wniosków o dofinansowanie (na leki, okulary, turnus rehabilitacyjny, dojazdy do pracy itd.).
 
W załączeniu znajdziecie Państwo cztery pliki w formacie PDF., do ewentualnego wydruku i wypełnienia:
  • wiosek o dofinansowanie (załącznik nr 1)
  • konto bankowe (załącznik nr 2)
  • oświadczenie o fakturach (załącznik nr 3)
  • ryczałt na dojazdy (załącznik nr 4)
W zasadzie zmienił się tylko wniosek o dofinansowanie – załącznik nr 1, pozostałe druki pozostają niezmienione. Załączamy jednak wszystkie pliki, abyście dysponowali Państwo kompletem w jednym miejscu. 
Uwaga! Stare wzory wniosków będą jeszcze akceptowane przez miesiąc – do dnia 30 kwietnia br. Od 1 maja nie będziemy już przyjmować starych wniosków!