Przypominamy: w grudniu orzeczenia mogą stracić ważność!

adam


11 grudnia 2023

31 grudnia wygasają pierwsze, automatycznie przedłużanie w czasie pandemii, orzeczenia.

Uwaga! W poniższych terminach wygasną następujące orzeczenia o niepełnosprawności: 

  • orzeczenie o niepełnosprawności / orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, którego okres ważności upłynąłby do 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do 31 grudnia 2023 r.,
  • orzeczenie o niepełnosprawności / orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, którego okres ważności upłynąłby w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do 31 marca 2024 r.,
  • orzeczenie o niepełnosprawności / orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, którego okres ważności upłynąłby w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu – zachowuje ważność do 30 września 2024 r., ale nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia.

Należy pamiętać, że osoba, której wygasa orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, nie może np. korzystać z parkowania „na kopercie” i ze zniżek komunikacyjnych. W konsekwencji można też utracić zasiłek pielęgnacyjny czy świadczenie pielęgnacyjne. Osoba, której wygasa orzeczenie, nie ma już prawa do ulgi rehabilitacyjnej, a z chwilą, gdy orzeczenie traci ważność, pracownik uzyskuje status osoby pełnosprawnej, ze wszystkimi tego prawnymi konsekwencjami.

Jednocześnie pojawiają się informacje o wydłużonym okresie oczekiwania na wydanie nowego orzeczenia o niepełnosprawności nawet do 8 miesięcy! Wynika to najprawdopodobniej z powodu skokowego wzrostu liczby wniosków, ale także z braku lekarzy.