Rekrutacja – najczęściej zadawane pytania

adam


1 sierpnia 2022
Poniżej przedstawiamy zestaw pytań najczęściej zadawanych naszemu Działowi Rekrutacji przez Kandydatów do pracy. A także przydatne i konkretne odpowiedzi.

▶️ Czy firma TIME ochrania imprezy masowe?
Nie, nie specjalizujemy się w ochronie imprez masowych.

▶️ Czy firma TIME ochrania supermarkety?
Nie, jak dotąd nie zajmowaliśmy się ochroną wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.

▶️ Czy  jest wymagane doświadczenie?
To zależy, ale na ogół nie. Jeśli jest inaczej – np. wymogi kontraktu – precyzujemy to od razu w ogłoszeniach rekrutacyjnych lub podczas pierwszego kontaktu.

▶️ Czy TIME zatrudnia kobiety?
Oczywiście – tak. W żaden sposób nie dyskryminujemy kobiet.

▶️ Czy zatrudniamy emerytów?
Tak, zatrudniamy również emerytów.

▶️ Czy zapewniamy zakwaterowanie pracownikom?
Nie, zakwaterowania naszym pracownikom nie zapewniamy.

▶️ Czy firma jest zakładem pracy chronionej?
Tak, posiadamy status zakładu pracy chronionej i zatrudniamy osoby niepełnosprawne.

▶️ Czy trzeba wysłać/przynieść/dostarczyć CV?
Nie, na ogół nie ma takiej potrzeby. Jeśli jest to niezbędne (w rzadkich przypadkach), wyraźnie to zaznaczamy.

▶️ Jak długo trwa proces rekrutacji?
Staramy się go ograniczyć do absolutnego minimum czasowego. Zazwyczaj składają się na niego następujące etapy: 1) rozmowa telefoniczna z Działem Rekrutacji;
2) osobista rozmowa z Kierownikiem Obiektu;
3) właściwe procedury zatrudnieniowe.

▶️ Czy orzeczenie o niekaralności jest niezbędne przy podejmowaniu pracy?
Tak, w tym zawodzie takie orzeczenie jest wymagane i oczekiwane.

▶️ Czy można palić papierosy na obiektach?
W pomieszczeniach zamkniętych – rzecz jasna absolutnie nie. Prawo nie wymusza też na pracodawcy tworzenia specjalnych pomieszczeń, tzw. palarni. Co więcej, pracodawca może nawet wprowadzić całkowity zakaz palenia, zarówno na terenie zakładu, jak i w jego obrębie. Z drugiej strony – pracodawca może też być nieco bardziej liberalny i wyznaczyć jednak specjalne miejsce przeznaczone dla palaczy – palenie jest wówczas dozwolone wyłącznie tam. Jednak w razie naruszeń obowiązujących ustaleń palenie w pracy może skutkować rozmaitymi karami dla pracownika.