Rozliczenie podatku za rok 2022

adam


23 lutego 2023

 

W związku ze zbliżającym się terminem corocznego, obowiązkowego rozliczenia podatku dochodowego informujemy wszystkich Pracowników firmy, że PIT-11 (czyli niezbędna informacja o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych, a także wysokość potrąconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) wysyłany jest przez nas pocztą do końca lutego br., zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, i dotrze do adresatów w ustawowym terminie.

Natomiast właściwe zeznanie podatkowe należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie od 15 lutego do 30 kwietnia – to stałe ramy czasowe obowiązujące w stosunku do roku następującego po roku podatkowym. Jeżeli 30 kwietnia wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny, a tak jest np. w roku bieżącym, wówczas ostatnim dniem na rozliczenie PIT-u jest pierwszy dzień roboczy po dniu / dniach wolnych. W praktyce termin na zeznanie podatkowe za 2022 r. upływa więc 2 maja 2023 r. Warto o tym pamiętać!