Trwa intensywny proces rekrutacji

adam


2 listopada 2021

W związku z pozyskiwaniem nowych kontraktów na terenie całego kraju, firma TIME GROUP prowadzi szeroko zakrojoną akcję rekrutacyjną. Szukamy przede wszystkim kandydatów na pracowników ochrony, w tym również osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, których ciągle na rynku pracy funkcjonuje zdecydowanie za mało.

Do naszych działań rekrutacyjnych staramy się wykorzystywać najprzeróżniejsze nośniki, zarówno konwencjonalne, jak ogłoszenia w portalach internetowych czy urzędach pracy, standardowe plakaty i ulotki, jak i te nieco mniej eksploatowane na ogół kanały dostępu, jak choćby wielkoformatowa reklama zewnętrzna na środkach transportu publicznego czy monitory wewnętrzne w pojazdach komunikacji miejskiej. Dobór urozmaiconych form dotarcia do potencjalnych pracowników pozwala nam na uzyskanie efektu synergii, a co za tym idzie – na skuteczniejsze zabieganie o chętnych do podjęcia pracy na trudnym i wymagającym rynku. Liczymy jednak, że intensyfikacja działań w obszarze zatrudnienia pozwoli nam osiągnąć oczekiwany efekt.