UWAGA! Zbliża się termin autozapisu do PPK

adam


2 lutego 2023

W związku ze zbliżaniem się terminu tzw. autozapisu do Pracowniczych Planów Kapitałowych, uprzejmie prosimy wszystkich Pracowników TIME GROUP o zapoznanie się poniższymi informacjami. Sprawa dotyczy zarówno pracowników zatrudnionych na umowach o pracę, jaki i zleceniobiorców opłacających składki emerytalno-rentowe.

Ważne: wszystkie dotąd złożone deklaracje rezygnacji są ważne tylko do 28.02.2023 r., po tym czasie nastąpi wspomniany autozapis do PPK!

Garść najważniejszych informacji w skrócie:
autozapis dotyczy osób w wieku 18-54 lata, które złożyły deklarację rezygnacji i nigdy nie przystąpiły do PPK;
 jeżeli pracownik jest uczestnikiem PPK i nadal chce nim być, nie musi robić niv, składki na PPK nadal będą potrącane;
– jeżeli pracownik wcześniej zrezygnował z PPK i chce podtrzymać swoją decyzję, musi deklarację rezygnacji z PPK złożyć ponownie, koniecznie w okresie 1-31 marca 2023 r., w przeciwnym wypadku deklaracja nie będzie ważna i taki pracownik zostanie automatycznie zapisany do PPK;
 każda osoba, która nie złoży deklaracji rezygnacji z PPK, będzie automatycznie zapisana do PPK i będą jej potrącane składki.

Prosimy o uważne, przemyślane decyzje, a także pamiętanie o wspomnianych wyżej terminach.