Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu wśród naszych kontrahentów

adam


14 stycznia 2022

 

W wyniku przeprowadzonej procedury w trybie przetargu nieograniczonego na całodobową ochronę osób i mienia Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu, firma SKY ONE, wchodząca w skład TIME GROUP, zawarła trzyletnią umowę na ochronę trzech kompleksów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu: nr 1 – przy ul. Borowskiej,  nr 2  – przy ul. M. Curie-Skłodowskiej, T. Chałubińskiego i L. Pasteura; nr 3 – przy ul. Wrocławskiej w Strzelinie. Łącznie to aż 17 posterunków, co przekłada się na ok. 100 zatrudnionych pracowników ochrony.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu to olbrzymia, wielospecjalistyczna jednostka opieki zdrowotnej, której organem założycielskim jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Na całość tego wielkiego zespołu szpitalnego składa się aż 25 klinik, 29 oddziałów, bloków operacyjnych, gabinetów zabiegowych, laboratoriów, 30 poradni i 15 pracowni dla pacjentów. Placówka udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, wykonując również zadania badawczo-naukowe oraz uczestnicząc w przygotowaniu i kształceniu kadr wykonujących zawody medyczne. Stąd podpisanie tak dużej (to jeden z trzech największych, zawartych przez spółki naszej Grupy w roku 2021 kontraktów) i prestiżowej umowy stało się dla naszej firmy bardzo znaczącym wydarzeniem oraz powodem do sporej satysfakcji.