Nowy kontrakt z Węglokoks Kraj S.A.

adam


5 lipca 2022
Firma TIME GROUP – dzięki zwycięskiemu postępowaniu przetargowemu na „świadczenie usług ochrony osób i mienia dla potrzeb WĘGLOKOKS KRAJ S.A. KWK Bobrek-Piekary Ruch Piekary” – podpisała kolejną dużą umowę na świadczenie ww. usług. Z dniem 1 lipca br. rozpoczęliśmy realizację nowego kontraktu, przejmując obowiązki na wszystkich wymaganych obiektach byłej kopalni Ruch Piekary. Zatrudnienie znajdzie tu ogółem ok. czterdziestu pracowników ochrony.
 
Węglokoks Kraj S.A. jest uznanym na rynku producentem węgla energetycznego o znakomitych parametrach jakościowych. Kontynuuje działalność dawnego Zakładu Wzbogacania Węgla „Julian” w Piekarach Śląskich. Działająca od grudnia 2015 r. Kopalnia Węgla Kamiennego Bobrek-Piekary była dwuruchową kopalnią, w skład której wchodziły Ruch Bobrek z siedzibą w Bytomiu i Ruch Piekary z siedzibą w Piekarach Śląskich. 

Nieczynna już KWK BOBREK-PIEKARY RUCH PIEKARY była zakładem wydobywczym utworzonym przez połączenie trzech byłych kopalń piekarsko-bytomskich: „Julian”, „Andaluzja” i „Rozbark”. Była też bezpośrednim spadkobiercą działalności KWK „Julian” – kopalni, która została uruchomiona w grudnia 1954 r. W związku z brakiem jakichkolwiek realnych szans na opłacalne wydobycie KWK Ruch Piekary została zamknięta – ostatnia symboliczna tona węgla wyjechała z tej kopalni w styczniu 2020 r. Zasadnicza część zakładu znajdowała się na terenie gminy Piekary Śląskie (jedynie szyb wentylacyjno-podsadzkowy wraz ze zbiornikiem podsadzkowym i kilkoma innymi, pomniejszymi obiektami – na terenie gminy Bobrowniki). Łączna powierzchnia tzw. obszaru górniczego wynosiła 16,85 km2.