Ochrona Śląskiego Uniwersytetu Medycznego największym kontraktem 2021 r.

adam


24 stycznia 2022

Jak się okazało, największą umową podpisaną przez naszą firmę w drodze przetargu publicznego w roku ubiegłym, było zawarcie kontraktu na ochronę osób i mienia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. To spore wyzwanie logistyczne i znaczny wysiłek organizacyjny dla firmy, na co wpływ ma oczywiście zakres przedsięwzięcia. Łącznie Time Group obsadzić musiał aż 42 stałe posterunki, co oznaczało pozyskanie i zatrudnienie ok. 200 nowych pracowników. To ogromny sukces dla firmy, ale i wielkie zobowiązanie, z którego mamy nadzieję wywiązać się z wzorcową starannością.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (Medical University of Silesia) to publiczna szkoła wyższa o profilu medycznym, kształcąca lekarzy różnych specjalności i szeroko pojętych przedstawicieli personelu medycznego, w tym farmaceutów, pielęgniarki, położne, fizjoterapeutów, menedżerów ochrony zdrowia itd., od 1948 r. prowadząca działalność dydaktyczną, naukową i kliniczną.
Uczelnia obecnie daje możliwość podjęcia studiów na aż 24 (w tym 6 anglojęzycznych) kierunkach medycznych na poziomie lekarskim, jak również licencjackim i magisterskim prowadzonych w ramach pięciu wydziałów. Ponadto szkoła prowadzi liczne kierunki studiów podyplomowych i kursów specjalizacyjnych oraz Szkołę Doktorską z kolegiami na poszczególnych wydziałach.