Rok 2020 stał się impulsem do przyśpieszenia

Avatar photo

Magdalena Klimas


7 czerwca 2021

Ostatni rok, mimo wszystkich rynkowych trudności związanych z pandemią Covid – 19, przyniósł jednak Time Group także istotny impuls rozwojowy
– staliśmy się bowiem wiodącym dostawcą usług ochrony mienia dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Aktualnie w zakresie usług ochrony mienia obsługujemy następujące podmioty wchodzące w skład SRK:

SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń

SRK S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji

SRK S.A. Oddział KWK Wieczorek II

SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy

SRK S.A. Oddział KWK Krupiński

SRK S.A. Oddział KWK Piekary Śląskie

Łączna wartość kontraktów realizowanych w ramach zawartych z nimi umów wynosi już ponad 20 mln zł.