TIME GROUP przyjęty w szeregi Polskiego Związku Pracodawców Ochrona

adam


19 maja 2022

Z przyjemnością informujemy, że Time Group Polska Sp. z o.o. została przyjęta do zacnego grona firm członkowskich Polskiego Związku Pracodawców Ochrona. Otwiera to naszej firmie ścieżkę ubiegania się o specjalne rekomendacje PZPO i Certyfikat Jakości Usług Ochrony.

Polski Związek Pracodawców Ochrona jest organizacją dobrowolną, samorządną i niezależną – w swej działalności statutowej – od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego i organizacji politycznych, społecznych i zawodowych. PZPO skupia i reprezentuje wiodących przedsiębiorców będących pracodawcami i prowadzących działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób, mienia i usług detektywistycznych oraz specjalistycznego doradztwa i szkolenia kadr w naszym kraju.
Podstawowym celem działań związku jest ochrona praw pracodawców i reprezentacja ich interesów wobec instytucji i administracji państwowej, związków zawodowych, mediów czy jednostek samorządu.
PZPO aktywnie uczestniczy w tworzeniu dobrych uregulowań prawnych, kreowaniu najwyższych standardów rynkowych i rozwiązywaniu problemów dotyczących bezpieczeństwa prywatnego i publicznego. Szczególną uwagę związek zwraca na fakt, że ochrona osób i mienia jest nie tylko istotnym elementem życia gospodarczego, ale także ważnym elementem systemu bezpieczeństwa państwa.