Wzięliśmy udział w XXXIV Walnym Zgromadzeniu PZPO

adam


28 czerwca 2022

Za nami czerwcowe obchody 30-lecia Polskiego Związku Pracodawców OCHRONA. Miłemu jubileuszowi towarzyszyły XXXIV Walne Zgromadzenie Członków PZPO, ale także konferencja „TRANSFORMACJE TECHNOLOGICZNIE W BRANŻY OCHRONY – TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ”.

W trakcie spotkania zaprezentowało się 15 prelegentów. Gośćmi specjalnymi wydarzenia byli przedstawiciele Komendy Głównej Policji z Wydziału Nadzoru nad SUFO Biura Prewencji Komendy Głównej, którzy przedstawili podsumowanie wyników kontroli Specjalistycznych Uzbrojonych Formacji Ochronnych, a także przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy i Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Jedną z podstawowych kwestii, które podnoszono podczas konferencji, była próba odpowiedzi na zawsze aktualne pytanie, w którym kierunku zmierzają liderzy branży ochrony w Polsce, szczególnie w zakresie nowych rozwiązań w zakresie technologii. Stąd znaczna ilość czasu poświęcona takim aspektom funkcjonowania firm ochroniarskich w Polsce, jak chmura jako jeden z filarów transformacji cyfrowej, technologia w nowoczesnych usługach wideo-monitoringu czy systemy szybkiego reagowania wykorzystujące drony jako nowy wymiar ochrony. Jeden z istotniejszych wniosków, jakie płyną z zaprezentowanych wystąpień to ten, że innowacyjne rozwiązania w coraz większym stopniu stają się codziennością branży ochrony.