Nasze usługi

ZINTEGROWANE USŁUGI ZAPEWNIANIA BEZPIECZEŃSTWA

Nasze podejście łączy różne aspekty i narzędzia w celu zapewnienia kompleksowej ochrony obiektów i osób. ​ To połączenie solidnej pracy naszych pracowników ochrony z wykorzystaniem najnowocześniejszych rozwiązań technicznych w dziedzinie ochrony. TIME – to czas w którym Nasi Klienci i Pracownicy mogą czuć się bezpiecznie.

Oferta

 

FIZYCZNA OCHRONA MIENIA

FIZYCZNA OCHRONA MIENIA

W ramach fizycznej ochrony osób i mienia nasi pracownicy ochrony podejmują szereg działań mających na celu uniemożliwienie przedostania się na teren obiektu Klienta osób niepowołanych i dokonania szkód. Rekrutacja pracowników ochrony jest prowadzona przez menedżerów ochrony, co od razu daje lepszą ocenę umiejętności i predyspozycji kandydatów do pracy na obiekcie klienta. To właśnie menedżerowie ochrony wiedzą najlepiej jakie są potrzeby klienta i jakie są jego oczekiwania w obszarze zapewniania bezpieczeństwa. Kompletne umundurowanie to u nas obowiązek a nie pusta obietnica. Dla nas to bardzo ważny element utrzymania jakości usługi. Dlaczego? Bo pracownik ochrony bardzo często jest również wizytówką klienta na jego obiekcie. W zależności od potrzeb jest to strój bojowy lub garnitur. Kontrolujemy umundurowanie naszych pracowników bardzo skrupulatnie, podczas kontroli w obiekcie, za pomocą kamer na posterunku oraz w wybranych przypadkach za pomocą aplikacji do sprawdzenia trasy przebiegu obchodu. Do nadzoru przydzielamy jednego wiodącego menedżera ochrony oraz drugiego, wspierającego menedżera. Menedżer ochrony ma pod kontrolą maksymalnie 25 obiektów optymalnie rozłożonych terytorialnie. Bezpośredni nadzór menedżera ochrony oznacza wizytę w obiekcie chronionym co najmniej 2 razy w tygodniu (w tym co najmniej 1 raz w nocy). Ponadto menedżerowie są dostępni 24 godziny na dobę na wypadek zaistnienia niepożądanych zdarzeń.​ Dodatkowo zapewniamy 2 prewencyjne podjazdy w miesiącu patrolu interwencyjnego plus na każde wezwanie w sytuacjach awaryjnych​ Utrzymujemy stałą kontrolę nad realizacją usługi przez Dział Kontroli Jakości – co najmniej raz w miesiącu kontrola w obiekcie - dokumentacji, stanu zabezpieczeń, wiedzy pracownika ochrony o zakresie pełnionych prze niego obowiązków

TECHNICZNA OCHRONA MIENIA

TECHNICZNA OCHRONA MIENIA

Monitorujemy zainstalowane na obiekcie Klienta techniczne systemy zabezpieczeń, w tym m.in. systemy kontroli dostępu, systemy alarmowe, systemy analityki obrazu. systemy alarmowe​, systemy ppoż.​, systemy telewizji przemysłowej CCTV​, systemy kontroli pracy pracowników ochrony W zależności od specyfiki obiektu, pracownicy ochrony wyposażeni są w telefony, latarki, alkomaty, detektor metali, apteczkę, radiotelefony, księgo do dokumentacji.​ Pracownik ochrony wyposażony jest również w system kontroli obchodów typu Active Guard lub Active Track – monitorowanie pracy, w czasie rzeczywistym i/lub monitorowanie przebiegu trasy obchodu, w tym również weryfikacji pracownika ochrony poprzez ocenę wizualną.

Nasze mocne strony

Szczelny system - 360 stopni

Bezpieczeństwo 360 stopni: elastyczna konfiguracja ochrony fizycznej i technicznej zapewnia kompleksową ochronę obiektów i osób. Każdy Klient otrzymuje usługę dostosowaną do swoich indywidualnych potrzeb i wymagań. Nasza opieka nad Klientem obejmuje cały proces od koncepcji ochrony począwszy, realizację usługi, aż po ciągły nadzór i kontrolę jakości oraz dostosowywanie usługi, co gwarantuje Klientowi spokój i pełne zadowolenie.

Optymalizacja kosztów

Optymalizujemy koszty związane z bezpieczeństwem dzięki zastosowaniu outsourcingu usług

Optymalizacja kosztów i minimalizacja strat

Prowadzimy audyt bezpieczeństwa - badamy poziom zagrożeń bezpieczeństwa obiektu i ludzi, dopasowujemy zakres ochrony do realnych potrzeb Klienta Optymalizujemy koszty związane z bezpieczeństwem dzięki zastosowaniu outsourcingu usług​ Optymalizujemy i zmniejszamy ryzyka powstawania strat

Konkurencyjność i elastyczność cenowa

Dzięki naszej efektywnej i płaskiej strukturze kosztów, jesteśmy w stanie generować oszczędności, które przekładają się na korzyści dla naszych Klientów. Do 15% mniej niż u największych konkurentów.. Oferujemy elastyczne podejście do cen, dzięki zastosowaniu dofinansowania i ulg. Do 50% ulga PFRON.

Referencje

PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna

Przedmiotem umowy była usługa ochrony osób i mienia w formie stałej bezpośredniej ochrony fizycznej, monitoringu systemów alarmowych oraz serwisu i konserwacji systemów alarmowych i telewizji przemysłowej. Usługa ochrony osób i mienia w zakresie ochrony fizycznej i technicznej naszych obiektów została wykonana rzetelnie i terminowo, zgodnie z wymogami zawartej umowy.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Solidność i rzetelność oraz terminowość stawiają Spółkę TIME Security w gronie firm zasługujących na rekomendację jako wiarygodnego partnera świadczącego usługi ochrony.

PKP Zakład Maszyn Torowych w Krakowie

Zakład Maszyn Torowych zaświadcza, że usługi te wykonywane były solidnie, z należytą starannością i dokładnością, przez odpowiednio przeszkolonych pracowników, posiadających niezbędne kwalifikacje wymagane do prawidłowej realizacji wymienionych usług.

FLACH Nieruchomości

Usługa świadczona przez firmę TIME SECURITY jest realizowana w sposób solidny i rzetelny. Organizacja, szybkość i jakość reakcji oraz poziom przygotowania pracowników ochrony jak i kadry kierowniczej jest bardzo wysoki. Możemy polecić firmę TIME SECURITY jako profesjonalnego partnera w zakresie ochrony.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Gliwicach

Niniejszym poświadczamy, że Firma Time Security Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach ul. Plac Wolności 2, wykonywała świadczenie usługi ochrony terenu i mienia PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 15. wykonywane z należytą starannością z zachowaniem przepisów BHP.

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach

Bartłomiej Woźniczko

Dyrektor ds. Obsługi Klienta Strategicznego

+48 503 014 699
bartlomiej.wozniczko@time-group.pl

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach