Ochrona osób i mienia - TIME GROUP

Nasze usługi

Profesjonalne usługi ochrony osób i mienia

Zapewniamy szczelny system bezpieczeństwa, oparty na pracy ludzkiej wspomaganej kompletnymi systemami ochrony technicznej oraz stałą kontrolą wewnętrzną. Przejmując odpowiedzialność za ochronę obiektów, zaczynamy od przygotowania ich szczegółowej dokumentacji zdjęciowej, z uwzględnieniem wszystkich punktów kluczowych. Dzięki współdziałaniu człowieka z nowoczesną techniką znacząco zwiększamy skuteczność ochrony i zakres zabezpieczenia, eliminując ewentualne straty Klienta. Zapraszamy do współpracy.

Ochrona osób i mienia - TIME GROUP

Oferta

Do każdej ze świadczonych przez nas usług oferujemy możliwość udzielenia ulgi w odpisie na PFRON – do wysokości 50%

FIZYCZNA OCHRONA MIENIA

FIZYCZNA OCHRONA MIENIA

W ramach fizycznej ochrony osób i mienia nasi pracownicy ochrony podejmują szereg działań mających na celu uniemożliwienie przedostania się na teren obiektu Klienta osób niepowołanych i dokonania szkód.

TECHNICZNA OCHRONA MIENIA

TECHNICZNA OCHRONA MIENIA

Monitorujemy zainstalowane na obiekcie Klienta techniczne systemy zabezpieczeń, w tym m.in. systemy kontroli dostępu, systemy alarmowe, systemy analityki obrazu.

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

Przejmujemy odpowiedzialność za dokumentację i zadania związane z obsługą kadrowo-płacową pracowników u naszych Klientów.

USŁUGI UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

USŁUGI UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

Oferujemy kompleksowe usługi utrzymania czystości w obiektach użytku publicznego, biurach i halach produkcyjnych.

Nasze mocne strony

Szczelny system

Zapewniamy szczelny system bezpieczeństwa oparty na pracy ludzkiej wspartej systemami technicznymi i stałą kontrolą wewnętrzną

Optymalizacja kosztów

Optymalizujemy koszty związane z bezpieczeństwem dzięki zastosowaniu outsourcingu usług

Zmniejszenie strat

Optymalizujemy i zmniejszamy ryzyka powstawania strat

Elastyczność w cenie

Oferujemy elastyczne podejście do cen, dzięki zastosowaniu dofinansowania i ulg

Referencje

PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna

Przedmiotem umowy była usługa ochrony osób i mienia w formie stałej bezpośredniej ochrony fizycznej, monitoringu systemów alarmowych oraz serwisu i konserwacji systemów alarmowych i telewizji przemysłowej. Usługa ochrony osób i mienia w zakresie ochrony fizycznej i technicznej naszych obiektów została wykonana rzetelnie i terminowo, zgodnie z wymogami zawartej umowy.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Solidność i rzetelność oraz terminowość stawiają Spółkę TIME Security w gronie firm zasługujących na rekomendację jako wiarygodnego partnera świadczącego usługi ochrony.

PKP Zakład Maszyn Torowych w Krakowie

Zakład Maszyn Torowych zaświadcza, że usługi te wykonywane były solidnie, z należytą starannością i dokładnością, przez odpowiednio przeszkolonych pracowników, posiadających niezbędne kwalifikacje wymagane do prawidłowej realizacji wymienionych usług.

FLACH Nieruchomości

Usługa świadczona przez firmę TIME SECURITY jest realizowana w sposób solidny i rzetelny. Organizacja, szybkość i jakość reakcji oraz poziom przygotowania pracowników ochrony jak i kadry kierowniczej jest bardzo wysoki. Możemy polecić firmę TIME SECURITY jako profesjonalnego partnera w zakresie ochrony.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Gliwicach

Niniejszym poświadczamy, że Firma Time Security Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach ul. Plac Wolności 2, wykonywała świadczenie usługi ochrony terenu i mienia PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 15. wykonywane z należytą starannością z zachowaniem przepisów BHP.

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach

Sylwia Kowacka

Dyrektor Działu Personalnego

+48 534 665 571
sylwia.kowacka@time-group.com.pl

Magdalena Klimas

Dyrektor Działu Handlowego

+48 531 958 330
magdalena.klimas@time-group.com.pl

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach


    Porozmawiajmy
    x

    Centrala

    32 354 10 05