SEO

Fizyczna ochrona mienia

Profesjonalne usługi ochrony osób i mienia

Świadczymy usługi bezpieczeństwa, które zapobiegają kradzieżom, włamaniom i zniszczeniom mienia. Po przygotowaniu szczegółowej instrukcji ochrony obiektu Klienta wraz z dokumentacją zdjęciową obiektu rozpoczynamy realizację usługi zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia Klienta. Oferujemy również serwis recepcyjny świadczony przez pracowników ochrony.

SEO
Fizyczna ochrona mienia TIME GROUP

OBCHODY I KONTROLE POSTERUNKÓW

 • obchody wyznaczonych punktów kontrolnych na obiekcie
 • system wspierający kontrolę Active Quard
Profesjonalna ochrona osób i mienia TIME GROUP

PATROLOWANIE
TERENU ZEWNĘTRZNEGO

 • patrole piesze
 • grupa interwencyjna
Ochrona osób i mienia - TIME GROUP

DZIAŁANIA PREWENCYJNE

 • kradzieży
 • rozbojów
 • uszkodzeń
 • zagrożeń życia ludzkiego
 • zagrożeń terrorystycznych
 • zagrożeń bombowych
Ochrona osób i mienia TIME GROUP

MONITORING WIZYJNY

Ochrona osób i mienia TIME GROUP

KONTROLA RUCHU
TOWAROWO-OSOBOWEGO

 • prowadzenie księgi ruchu pojazdów oraz ewidencji ruchu osobowego
Patrole interwencyjne TIME GROUP

DZIAŁANIA
INTERWENCYJNE

 • zapobieganie aktom rozboju i wandalizmu
 • usuwanie w sposób dyskretny osób niepożądanych i zakłócających porządek

Realizacja usługi ochrony

1.

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA

Przeprowadzamy audyt bezpieczeństwa - badamy poziom zagrożeń bezpieczeństwa obiektu i ludzi, dopasowujemy zakres ochrony do realnych potrzeb Klienta.
2.

PLAN OCHRONY OBIEKTU

Przygotowujemy szczegółowy plan ochrony, inaczej instrukcję ochrony obiektu Klienta. Dokument zawiera informacje o lokalizacji i charakterystyce obiektu, stan obsady zmianowej/dobowej – organizacja sposobu ochrony, analizę zagrożeń oraz zasady organizacji i wykonywania zadań.
3.

REALIZACJA USŁUGI

Realizujemy zadania zgodnie z instrukcją ochrony obiektu. Kluczowe role w procesie realizacji usługi to: Pracownik ochrony - realizacja zadań zgodnie z zapisami umowy i zakresem obowiązków. Szef ochrony (pracownik kwalifikowany) – nadzór i koordynowanie prac ochrony, współpraca z Dowódcami Zmiany Menedżer ds. kontroli ochrony i nadzoru (pracownik kwalifikowany), który będzie odpowiadał za nadzór i kontrolę nad Szefem Ochrony, Dowódcami Zmian, pracownikami liniowymi.
4.

SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

W trakcie realizacji usługi prowadzimy stałe monitorowanie jakości, zgodności prac z umową oraz podejmujemy działania profilaktyczne uszczelniające system bezpieczeństwa. Dział Kontroli Jakości - kontrola i ocena jakości usług. W szczególności prowadzenie cyklicznych kontroli w obiektach chronionych, ocena na podstawie kwestionariusza stopnia realizacji zadań wynikających z umowy i parametrów jakości m.in: obiekt, pracownicy, procedury, zdarzenia losowe oraz wskazanie rekomendacji zmian.

Referencje

PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna

Przedmiotem umowy była usługa ochrony osób i mienia w formie stałej bezpośredniej ochrony fizycznej, monitoringu systemów alarmowych oraz serwisu i konserwacji systemów alarmowych i telewizji przemysłowej. Usługa ochrony osób i mienia w zakresie ochrony fizycznej i technicznej naszych obiektów została wykonana rzetelnie i terminowo, zgodnie z wymogami zawartej umowy.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Solidność i rzetelność oraz terminowość stawiają Spółkę TIME Security w gronie firm zasługujących na rekomendację jako wiarygodnego partnera świadczącego usługi ochrony.

PKP Zakład Maszyn Torowych w Krakowie

Zakład Maszyn Torowych zaświadcza, że usługi te wykonywane były solidnie, z należytą starannością i dokładnością, przez odpowiednio przeszkolonych pracowników, posiadających niezbędne kwalifikacje wymagane do prawidłowej realizacji wymienionych usług.

FLACH Nieruchomości

Usługa świadczona przez firmę TIME SECURITY jest realizowana w sposób solidny i rzetelny. Organizacja, szybkość i jakość reakcji oraz poziom przygotowania pracowników ochrony jak i kadry kierowniczej jest bardzo wysoki. Możemy polecić firmę TIME SECURITY jako profesjonalnego partnera w zakresie ochrony.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Gliwicach

Niniejszym poświadczamy, że Firma Time Security Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach ul. Plac Wolności 2, wykonywała świadczenie usługi ochrony terenu i mienia PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 15. wykonywane z należytą starannością z zachowaniem przepisów BHP.

Nasze mocne strony

Zintegrowany system

Zapewniamy szczelny system ochrony osób i mienia oparty na pracy ludzkiej i nowoczesnych systemach technicznych.

Optymalizacja kosztowa

Dostarczamy korzyści wynikające z outsourcingu usług.

Zmniejszenie strat

Dzięki zaangażowaniu naszych pracowników w zapewnienie bezpieczeństwa zmniejszamy ryzyko powstawania strat na obiekcie Klienta..

Ulga PFRON

Oferujemy elastyczne podejście do cen, dzięki zastosowaniu dofinansowania i ulg. PFRON do 50%.

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach

Sylwia Kowacka

Dyrektor Działu Personalnego

+48 534 665 571
sylwia.kowacka@time-group.com.pl

Magdalena Klimas

Dyrektor Działu Handlowego

+48 531 958 330
magdalena.klimas@time-group.com.pl

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach


  Porozmawiajmy
  x

  Centrala

  32 354 10 05