SEO

Techniczna ochrona mienia

Nadzór nad nowoczesnymi systemami wizyjnymi

Współpracujemy z firmą DELTAPRIME oferującym rozwiązanie PRIMECONTROL, na które składają się zintegrowane i ściśle ze sobą współpracujące systemy inteligentnej ochrony.

SEO
Ochrona osób i mienia TIME GROUP

SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA (SSW)

 

ochrona osób i mienia TIME GROUP

SYSTEM OCHRONY PERYMETRYCZNEJ

 

Ochrona osób i mienia - TIME GROUP

SYSTEM NAGŁOŚNIENIA

Ochrona osób i mienia TIME GROUP

SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO (CCTV)

 • system monitoringu wizyjnego (CCTV)
 • system sygnalizacji włamania
  (SSW)
 • system kontroli dostępu (KD)
 • system nagłośnienia
 • system ochrony perymetrycznej
 • system analityki obrazu
SEO

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU

 

 • prowadzenie księgi ruchu pojazdów oraz ewidencji ruchu osobowego
SEO

SYSTEM ANALITYKI OBRAZU

 

Realizacja usług

1.

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA

W trakcie audytu bezpieczeństwa obiektu Klienta przygotowujemy plan ochrony obiekty, który między innymi zawiera kluczowe punkty, w tym również zakres i rodzaj niezbędnej ochrony na obiekcie. Z ekspertami w dziedzinie technicznych systemów zabezpieczenia dobieramy takie rozwiązania, które maksymalizują szczelność sytemu ochrony.
2.

Integralne systemy

Dbamy o cały proces od zainstalowania systemów,  utrzymania, monitorowanie po zarządzanie nimi. Systemy ochrony technicznej obsługiwane są przez dedykowane środowisko IT oraz operatorów w Centrum Monitorowania. Rozwiązanie PRIMECONTROL zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa całego obiektu minimalizując liczbę niepożądanych działań.

Referencje

Nasze mocne strony

Zintegrowany system

Zapewniamy szczelny system ochrony osób i mienia oparty na pracy ludzkiej i nowoczesnych systemach technicznych.

Optymalizacja kosztowa

Dostarczamy korzyści wynikające z outsourcingu usług.

Zmniejszenie strat

Dzięki zaangażowaniu naszych pracowników w zapewnienie bezpieczeństwa zmniejszamy ryzyko powstawania strat na obiekcie Klienta..

Ulga PFRON

Oferujemy elastyczne podejście do cen, dzięki zastosowaniu dofinansowania i ulg. PFRON do 50%.

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach

Sylwia Kowacka

Dyrektor Działu Personalnego

+48 534 665 571
sylwia.kowacka@time-group.com.pl

Magdalena Klimas

Dyrektor Działu Handlowego

+48 531 958 330
magdalena.klimas@time-group.com.pl

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach


  Porozmawiajmy
  x

  Centrala

  32 354 10 05