Ekoenergia Silesia potwierdza, że konsorcjum firm Time Security i Sky One świadczyło usługi fizycznej ochrony mienia i nieruchomości, w szczególności realizacji usług w zakresie całodobowej ochrony mienia oraz monitoringu obiektu. Ww. usługa wykonana została w należyty i profesjonalny sposób.