Przedmiotem umowy była usługa ochrony osób i mienia w formie stałej bezpośredniej ochrony fizycznej, monitoringu systemów alarmowych oraz serwisu i konserwacji systemów alarmowych i telewizji przemysłowej. Usługa ochrony osób i mienia w zakresie ochrony fizycznej i technicznej naszych obiektów została wykonana rzetelnie i terminowo, zgodnie z wymogami zawartej umowy.