Potwierdzam, że konsorcjum firm: Time Security oraz Sky One realizowało w budynkach Urzędu Miejskiego w Gliwicach zadanie pn.: „Ochrona całodobowa budynków UM w Gliwicach oraz budynków wskazanych przez Urząd”. Usługa była zrealizowana zgodnie z umową.