Niniejszym poświadczamy, że Firma Time Security Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach ul. Plac Wolności 2, wykonywała świadczenie usługi ochrony terenu i mienia PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 15. wykonywane z należytą starannością z zachowaniem przepisów BHP.