Konsorcjum firm Time Security i Sky One wykonuje zadanie pt.: „Świadczenie usług ochrony osób i mienia obszarów, obiektów i urządzeń dla SRK S.A. w Bytomiu O. w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji”. Łącznie umowa obejmuje 37 posterunków + 2 obiekty monitorowane. Usługi określone w zawartej umowie są wykonywane w sposób należyty, z poszanowaniem interesów Zleceniodawcy oraz prawa i etyki zawodowej.