Zakład Ubezpieczeń Społecznych potwierdza wykonanie przez konsorcjum Time Security i Sky Security usługi – stosownie do postanowień umowy zawartej w następstwie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach ZUS w Bielsku-Białej, oraz monitoringu wizyjnego i systemów alarmowych. Umowa została wykonana należycie i zgodnie z jej postanowieniami.