Zakład Ubezpieczeń Społecznych potwierdza wykonywanie przez Konsorcjum firm Time Security i Sky One usługi – stosownie do postanowień umowy zawartej w następstwie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi ochrony osób i mienia w oddziale ZUS w Rybniku i podległych inspektoratach w Pszczynie, Raciborzu, Wodzisławiu Śl., Tychach. Umowa została wykonana należycie i zgodnie z jej postanowieniami.