Referencje Administracja publiczna

Szkoła Podstawowa im. Polskich Odkrywców i Podróżników w Kobierzycach

Chcielibyśmy wyrazić naszą satysfakcję z usług świadczonych przez firmę Time Group Polska sp. z o.o. oraz Sky One sp. z o.o. z siedzibą przy Placu Wolności 2, 41-400 Mysłowice w okresie, w którym byli odpowiedzialni za świadczenie usług ochrony fizycznej obiektu i mienia znajdującego się na terenie Szkoły Podstawowej im. Polskich Odkrywców i Podróżników w Kobierzycach, ul. Parkowa 7, 55-040 Kobierzyce.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych o. w Bielsku-Białej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych potwierdza wykonanie przez konsorcjum Time Security i Sky Security usługi – stosownie do postanowień umowy zawartej w następstwie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach ZUS w Bielsku-Białej, oraz monitoringu wizyjnego i systemów alarmowych. Umowa została wykonana należycie i zgodnie z jej postanowieniami.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych o. w Rybniku

Zakład Ubezpieczeń Społecznych potwierdza wykonywanie przez Konsorcjum firm Time Security i Sky One usługi – stosownie do postanowień umowy zawartej w następstwie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi ochrony osób i mienia w oddziale ZUS w Rybniku i podległych inspektoratach w Pszczynie, Raciborzu, Wodzisławiu Śl., Tychach. Umowa została wykonana należycie i zgodnie z jej postanowieniami.

Sąd Rejonowy w Myszkowie

SKY ONE z siedzibą w Mysłowicach świadczyła w Sądzie rejonowym w Myszkowie usługi w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia. SKY ONE wykonała powierzone zadania z należytą starannością przez wykwalifikowany personel. Usługa zrealizowana była rzetelnie, współpraca przebiegała bez większych konfliktów.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Gliwicach

Niniejszym poświadczamy, że Firma Time Security Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach ul. Plac Wolności 2, wykonywała świadczenie usługi ochrony terenu i mienia PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach, ul. Chorzowska 15. wykonywane z należytą starannością z zachowaniem przepisów BHP.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Solidność i rzetelność oraz terminowość stawiają Spółkę TIME Security w gronie firm zasługujących na rekomendację jako wiarygodnego partnera świadczącego usługi ochrony.

Urząd Miejski w Gliwicach

Potwierdzam, że konsorcjum firm: Time Security oraz Sky One realizowało w budynkach Urzędu Miejskiego w Gliwicach zadanie pn.: „Ochrona całodobowa budynków UM w Gliwicach oraz budynków wskazanych przez Urząd”. Usługa była zrealizowana zgodnie z umową.