Referencje Obiekty przemysłowe

Walcownia Metali Nieżelaznych ŁABĘDY S.A.

Walcownia Metali Nieżelaznych ŁABĘDY S.A. oświadcza, że firma Time Security świadczyła usługi ochrony osób i mienia w naszej Spółce. Świadczenie usługi odbywało się zgodnie z naszymi wymogami, a jakość realizowanych usług spełniała nasze oczekiwania. Polecamy firmę Time Security jako godnego zaufania partnera.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Konsorcjum firm Time Security i Sky One wykonuje zadanie pt.: „Świadczenie usług ochrony osób i mienia obszarów, obiektów i urządzeń dla SRK S.A. w Bytomiu O. w Dąbrowie Górniczej Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji”. Łącznie umowa obejmuje 37 posterunków + 2 obiekty monitorowane. Usługi określone w zawartej umowie są wykonywane w sposób należyty, z poszanowaniem interesów Zleceniodawcy oraz prawa i etyki zawodowej.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. O. w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń

Niniejszym poświadczamy, że TIME SECURITY realizowała umowę na świadczenie usługi ochrony dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Umowa została zrealizowana, nie budząc żadnych zastrzeżeń oraz z należytą starannością. Współpracą z TIME SECURITY z siedzibą w Mysłowicach jesteśmy usatysfakcjonowani i polecamy współpracę z ww. firmą innym kontrahentom.