Plan podziału Time Security Sp. z o.o.

adam


2 lutego 2023

Informujemy, że w związku z zamiarem dokonania podziału Time Security Sp. z o.o. poprzez wydzielenie części majątku w postaci wskazanych składników majątkowych do spółki Time Group Polska, zarządy obu spółek uzgodniły plan podziału. Na podstawie art. 535 § 3 k.s.h.  „Plan podziału” zamieszcza się na stronie internetowej odpowiednio.

Załącznik_nr 1A_- Projekt_uchwały_o_podziale_Spółka_dzielona_(Time_Security)
Załącznik_nr 1B_- Projekt_uchwał_o_podziale_Spółka_przejmująca_(Time_Group_Polska)
Załącznik_nr 2 – Projekt_zmian_umowy_Spółki_przejmującej_(Time_Group_Polska)
Załącznik nr 3 – Ustalenie wartości majątku Spółki dzielonej (Time Security)

Załącznik nr 5A-Zgoda wspólnika Time Group Polska Sp. z o.o_Marek Demel.pdf
Załącznik nr 5B-Zgoda wspólnika Time Group Polska Sp. z o.o_Marek Sobel.pdf
Załącznik nr 6A-Zgoda wspólnika Time Security Sp. z o.o_Marek Demel.pdf
Załącznik nr 6B-Zgoda wspólnika Time Security Sp. z o.o_Marek Sobel.pdf

ZESTAWIENIE NR12 DO ZAŁĄCZNIKA NR4 DO PLANU PODZIAŁU-wykaz środków trwałych.pdf
ZESTAWIENIE NR11 DO ZAŁĄCZNIKA NR4 DO PLANU PODZIAŁU-pracownicy administracyjni.pdf
ZESTAWIENIE NR10 DO ZAŁĄCZNIKA NR4 DO PLANU PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI.pdf
ZESTAWIENIE NR9 DO ZAŁĄCZNIKA NR4 DO PLANU PODZIAŁU-wartości niematerialne i prawne.pdf
ZESTAWIENIE NR8 DO ZAŁĄCZNIKA NR4 DO PLANU PODZIAŁU-Umowy Leasingowe.pdf
ZESTAWIENIE NR7 DO ZAŁĄCZNIKA NR4 DO PLANU PODZIAŁU-POLISY UBEZPIECZENIOWE.pdf
ZESTAWIENIE NR6 DO ZAŁĄCZNIKA NR4 DO PLANU PODZIAŁU-UMOWY O DOSTAWĘ MEDIÓW.pdf
ZESTAWIENIE NR5 DO ZAŁĄCZNIKA NR4 DO PLANU PODZIAŁU-UMOWY NAJMU POWIERZCHNI BIUROWEJ.pdf
ZESTAWIENIE NR4 DO ZAŁĄCZNIK NR4 DO PLANU PODZIAŁU-UMOWY O PODWYKONAWSTWO 02.2023.pdf
ZESTAWIENIE NR3 DO ZAŁĄCZNIKA NR4 DO PLANU PODZIAŁU-UMOWY RÓŻNE.pdf
ZESTAWIENIE NR2 DO ZAŁĄCZNIKA NR4 DO PLANU PODZIAŁU-umowy najmu i o dostawę mediów w obiektach w których świadczona jest usługa ochrony.pdf
ZESTAWIENIE NR1 DO ZAŁĄCZNIKA NR4 DO PLANU PODZIAŁU-UMOWY O OCHRONĘ OSÓB I MIENIA.pdf