Zawiadomienie o zmianie nazwy spółki

adam


31 października 2023

Informujemy, że z dniem 30 października 2023 r. zmianie uległa nazwa naszej spółki,

z: TIME SECURITY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

na: CLEAN 4ONE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jednocześnie wskazujemy, iż zmiana dotyczy wyłącznie nazwy spółki. Wszystkie pozostałe dane, w tym numery NIP oraz KRS, numery kont bankowych, numery telefonów, adres siedziby pozostają bez zmian.

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany we wszystkich nowych dokumentach wystawianych dla naszej spółki począwszy od dnia 30 października 2023 r.

Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zmiana nazwy spółki nie wywołuje skutku w postaci zmiany podmiotu, który pozostaje stroną zawartych już umów. W związku z powyższym nie zachodzi konieczność ich aneksowania.

Zawiadomienie o zmianie nazwy spółki