Dlaczego fizyczna ochrona osób i mienia jest potrzebna?

klaudia


28 marca 2024

Patrząc na dzisiejszy świat, wypełniony różnorodną  technologią i sztuczną inteligencją, wydawać by się mogło, że ochrona obiektów, miejsc i ludzi może odbywać się wyłącznie z zastosowaniem technicznych rozwiązań. Czy zatem potrzebni są jeszcze pracownicy ochrony jako ci, którzy zapewniają bezpieczeństwo?  Oczywiście, że tak.  Dlaczego?

Choć technologie oferują zaawansowane systemy alarmowe i monitoring, to obecność człowieka w obiekcie, zdolnego do szybkiej reakcji pozostaje nadal wartością cenioną przez właścicieli obiektów i klientów.

 

Zapobieganie przez obecność

Po pierwsze sama obecność pracownika fizycznej ochrony już odstrasza potencjalnych intruzów czy przestępców. Nie chodzi wyłącznie o szybszą interwencję, co oczywiście jest również prawdziwe, dochodzi tu jednak mocny efekt psychologiczny.  Osoby chcące zakłócić spokój lub dokonać przestępstwa stają bowiem oko w oko z drugim człowiekiem, co zdecydowanie zwiększa ryzyko ich zatrzymania i poniesienia konsekwencji.  Znacznie częściej rezygnują wtedy ze swoich niecnych planów. Pracownicy ochrony, którzy są widoczni w obiekcie i aktywnie patrolują obiekt wzmacniają ten efekt, wyrażają bowiem w swojej postawie gotowość działania. W przeciwieństwie do anonimowych systemów technicznych, obecność pracowników ochrony zwiększa poczucie bezpieczeństwa osób znajdujących się na chronionym terenie. 

 

Adekwatna reakcja na zagrożenie

Jest zagrożenie jest reakcja, natychmiastowa interwencja pracownika ochrony. Powszechnie wiadomo, że w sytuacjach zakłóceń i zagrożenia czas reakcji ma ogromne znaczenie. Systemy alarmowe sygnalizują niebezpieczeństwo, ale to dopiero człowiek decyduje o sposobie reakcji i jest w stanie podjąć konkretne działanie. W przypadku sytuacji niebezpiecznych, pracownik ochrony znajdując się na miejscu może ocenić realny stopień zagrożenia, podjąć kroki zgodne z procedurami, wezwać odpowiednie służby, czy zainicjować ewakuację.

Reakcja pracownika ochrony wpływa na minimalizację skutków, strat związanych z niepożądanymi zdarzeniami, ogranicza straty materialne, a przede wszystkim chroni zdrowie i życie ludzi przebywających w obiekcie klienta.

Systemy techniczne bazują na wprowadzonych zaprogramowanych procedurach i automatyzacji,  pracownik ochrony  posiadając inteligencję emocjonalną , może dopasowywać reakcję i swoje działanie do specyfiki i skali zagrożenia. Podejmuje decyzję i działa.

 

Bezpośredni kontakt 

Pracownik ochrony to bardzo często pierwsza osoba, którą spotykamy w obiekcie. Jest więc również pierwszym punktem kontaktu. Ich umiejętności komunikacyjne budują od razu zaufanie lub jego brak, oraz wzmacniają lub osłabiają poczucie bezpieczeństwa. Co więcej zachowanie pracowników ochrony, komunikacja i umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, agresywnymi mają duże znaczenie w interwencji, pierwszej pomocy czy zabezpieczeniu zanim przyjadą służby ratunkowe. Pracownicy ochrony mogą również pełnić rolę edukacyjną, informując i ucząc ludzi, jak zachować się w różnych sytuacjach zagrożenia

 

Kompleksowa ochrona

Kompleksowe, inaczej zintegrowane usługi zapewniania bezpieczeństwa łączą solidną pracę pracowników ochrony z technicznymi systemami zabezpień. Dzięki czemu klient otrzymuje szczelny system bezpieczeństwa. Takie połączenie umożliwia pokrycie wszelkich luk w zabezpieczeniach i oferuje pełniejszą ochronę.

System techniczny wysyła sygnał o pojawiającym się zakłóceniu, niepożądanym zdarzeniu, wejście na obiekt bez autoryzacji a pracownik ochrony, który otrzymuje, widzi ten sygnał podejmuje szybką interwencję. Z kolei pracownik  ochrony może użyć technologii do lepszego monitorowania obszaru i miejsc, do tych do których bezpośrednia obserwacja byłaby trudna lub niemożliwa.

Podsumowanie

Bez wątpienia, fizyczna ochrona osób i mienia pozostaje kluczową i integralną częścia zapewniania szczelnego systemu zapewniania bezpieczeństwa.  Technologia wciąż pozostaje wsparciem w realizacji zadań zapewniając wzrost skuteczności podejmowanych interwencji. Obecność człowieka jest gwarancją zachowania poczucia bezpieczeństwa dla klientów i osób przebywających w obiekcie.

 

Ochrona fizyczna jest więc nie tylko potrzebna, ale niezbędna dla zapewnienia kompleksowego bezpieczeństwa, tam gdzie jest ono niezbędne.