Startuje kampania „(Bez)cenne bezpieczeństwo”

adam


4 października 2022
Istotny wpływ na branżę ochrony osób i mienia ma sytuacja ekonomiczno-gospodarcza w kraju. Prognozy wskazują, że nadchodzący 2023 r. będzie dla przedsiębiorców jednym z bardziej wymagających okresów na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat. Istotnym czynnikiem zmian jest ogłoszona przez rząd podwyżka płacy minimalnej. Branża ochrony osób i mienia zatrudnia bowiem obecnie 250 tys. osób, a ponad 80% wszystkich kosztów, jakie ponosi, to koszty pracy.
 
Ogłoszona właśnie podwyżka minimalnej stawki wynagrodzenia spowoduje zapewne istotny wzrost kosztów pracy, co zmusi przedsiębiorców do podwyższenia cen i poszukiwania oszczędności. Może to prowadzić do redukcji zatrudnienia i uderzy zarówno w prowadzących firmy usługowe, jak i w klientów oraz instytucje publiczne, które korzystają z usług firm ochroniarskich. W naszym otoczeniu gospodarczym, charakteryzującym się obecnie bardzo wysoką inflacją, ceny za usługi muszą wzrosnąć, zatem, by utrzymać budżety na ochronę, może być konieczne ograniczanie zakresu zamawianych usług.
Ww. okoliczności wpłynęły na decyzję Polskiego Związku Pracodawców Ochrona i firm w nim zrzeszonych, aby rozpocząć kampanię informacyjno-edukacyjną, której celem jest uświadomienie zarówno klientom, jak i przedsiębiorcom z branży, jakie skutki dla rynku może mieć wspomniana rządowa regulacja. Koszty usług branży ochrony osób i mienia wzrosną, zatem stawki za ochronę podążą tą samą drogą.
Kampania pod hasłem ,,(Bez)cenne bezpieczeństwo” ma także za zadanie zwiększenie społecznej świadomości znaczenia branży usług ochrony osób i mienia w zapewnieniu bezpieczeństwa w naszym otoczeniu. Sektor ochrony stanowi istotny element codziennego życia, który wpływa na poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Prowadzona akcja musi więc także zająć się edukacją, komunikując zarówno wewnątrz sektora, jak i w środowisku zewnętrznym, jaka jest specyfika i znaczenie tak często niedocenianej profesji pracownika ochrony.