Niniejszym poświadczamy, że TIME SECURITY realizowała umowę na świadczenie usługi ochrony dla SRK S.A. Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń. Umowa została zrealizowana, nie budząc żadnych zastrzeżeń oraz z należytą starannością. Współpracą z TIME SECURITY z siedzibą w Mysłowicach jesteśmy usatysfakcjonowani i polecamy współpracę z ww. firmą innym kontrahentom.