SKY ONE z siedzibą w Mysłowicach świadczyła w Sądzie rejonowym w Myszkowie usługi w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia. SKY ONE wykonała powierzone zadania z należytą starannością przez wykwalifikowany personel. Usługa zrealizowana była rzetelnie, współpraca przebiegała bez większych konfliktów.